Hotel Stara Planina

Hotel Stara Planina Family Time

:  10 
Destinacija:Hotel Stara Planina Family Time
Prodajna cena256,00€
Hotel: 146 smeštajnih jedinica (109 soba i 37 apartmana), max 3 sprata, 5 liftova, podzemna garaža

svi partneri