Glob Metropoliten - tehnička podrška 44. Simpozijumu KCS

Glob Metropoliten je odabran da bude tehnička podrška 44. Simpozijumu KC Srbija.

 

U pitanju je edukativni simpozijum psihijatara na temu Psihijatrija u svetlu neuronauke koji će biti održan 01. i 02. novembra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.