Costa FORTUNA, 03.05, 10.05, 17.05.2019..

: 10 
Naziv destinacije:07 noći/ 08 dana
Prodajna cena279,00€
Italija, Francuska, Španija, 07 noći/ 08 dana, polazak iz Đenove: 03.05.2019, 10.05.2019, 17.05.2019.