Nedelja Ujedinjene evropske gastroenteroloigije

: 10 
Naziv destinacije:Kongres Ujedinjene evropske gastroenteroloigije, mesto održavanja Beč
UNITES EUROPEAN GASTROENTEROLOGY UEG WEEK Mesto održavanja - Beč, Austrija Datum: 20-24.10.2018 UEG nedelja je premijerno mesto za istraživanje širom sveta kako bi predstavili svoje najnovije istraživanje u gastroenterologiji. Za prijave i rezervacije obratite se na e mail: glob@metropoliten.com tel: 011/2430-852 , 2431-156