Marmaris - Turska

Marmaris je lučki grad i turistički centar na Mediteranskoj obali. Nalazi se u oblasti Mugla na jugoistoku Turske i smatra se granicom između Egejskog i Sredozemnog mora čije poluostrvo predstavlja obodne linije ova dva mora. Zato je poluostrvo oduvek bilo bitan deo mediteranske civilizacije, a svojim geografskim položajem i predivnom prirodom imalo je bogatu istorijsku prošlost. Osnovna privredna delatnost Marmarisa je turizam. Malo je ostalo od nekadašnjeg malog uspavanog ribarskog naselja, što je Marmaris ustvari bio pre nekoliko decenija. Naglo je počeo da se razvija 1980. godine. Grad ima zanimljiv položaj, jer se nalazi na samoj obali, a okružen je planinskim vencima sa dve strane.
Opis