Terme Krka su jedan od najvećih wellness brendova u Sloveniji. Obuhvataju više destinacija:

*U periodu 26.04-05.05. i 15.06-30.06.2019: prvo dete do 12 god. i drugo dete do 6 god. BESPLATNO*

"/>

Terme Krka

:  
Destinacija:Terme Krka
Prodajna cena104,00€

Terme Krka su jedan od najvećih wellness brendova u Sloveniji. Obuhvataju više destinacija:

  • Terme Krka | Dolenjske Toplice | Wellness i Spa (Udaljenost od Beograda 482 km)
  • Terme Krka | Šmarješke Toplice su prve terme u Sloveniji koje su udružile wellness i savremena saznanja iz klasične medicine i razvile medicowellness sa bogatim programima za kvalitetniji život. 
  • Terme Krka | Otočec, simpatičan gradić nalazi se u oblasti Novo Mesto i čuven je po romatičnom dvorcu koji je smešten je na ostrvcetu reke Krka.

*U periodu 26.04-05.05. i 15.06-30.06.2019: prvo dete do 12 god. i drugo dete do 6 god. BESPLATNO*

svi partneri