Glob Metropoliten Tours - Srbija

Manastir Tumane i Manastir Nimnik

Sastanak putnika u 05:45 časova na parkingu Muzeja Jugoslavije, Bulevar kneza Aleksandra
Karađorđevića (iznad stadiona Partizana).
Polazak u 06:00 časova. Putovanje autoputem preko Požarevca i Velikog Gradišta,
pored Dunava sve do manastira Tumane.
Program putovanja: Jutarnja Liturgija (radnim danima počinje u 08:00 časova, vikendom u 09:00).
Nakon Liturgije, grupna molitva (oko 10:00 časova/vikendom 11:00 časova).
Slobodno vreme za obilazak manastirskog kompleksa, ili za odlazak do isposnice
Sv. Zosima, udaljene 800 m od manastira.
Putovanje nastavljamo do manastira Nimnik.
Obilazak manastirskog kompleksa sa kapelom posvećenom pokrovu Sv. Bogorodice.
Po završetku obilaska, povratak za Beograd istom trasom.
Dolazak u Beograd u popodnevnim časovima (do 17:00).

Minimalan broj putnika za realizaciju izleta: 15

NAČIN PLAĆANjA: u celosti prilikom rezervacije. Uplata se može izvršiti u agenciji ili
elektonski ili u banci, pošti profakturom koju putnici dobijaju na mejl

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
– prevoz prema programu putovanja (u zavisnosti od broja prijavljenih putnika, prevoz
autobusom ili minibusem turističke klase)
– organizaciju i tehničko vođstvo puta sa licenciranim turističkim vodičem

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
– ostale individualne troškove.